Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

madwomenwithdreams
0754 f68d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPajex Pajex

April 22 2015

madwomenwithdreams
Można być z kimś 4 lata i nie czuć tego co do osoby z którą łączyła nas przelotna znajomość. Ten kto myśli, że czas jest wyznacznikiem miłości, wcale jej nie rozumie.
— dramaty XXI
Reposted fromalmostlover almostlover viapure-bliss pure-bliss
madwomenwithdreams
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
madwomenwithdreams
pogubiłaś się, bo sama nie wiedziałaś czego tak naprawdę chcesz.
— mama, zawsze wie najlepiej
Reposted frommuchless muchless viaszalony-virus szalony-virus
madwomenwithdreams
Odezwij się, ja będę czekać. Choć nie odpowiadam za siebie jak będę pijana.
— Tęsknię
madwomenwithdreams
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromgive--me--love give--me--love viadusz dusz
madwomenwithdreams
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viafoodforsoul foodforsoul
madwomenwithdreams
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
madwomenwithdreams
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viakarr4mba karr4mba

December 18 2014

madwomenwithdreams
7664 2ca0 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viafoodforsoul foodforsoul
madwomenwithdreams
W każdym moim przytuleniu jest gotowość odejścia
— Anna Świrszczyńska
madwomenwithdreams

December 10 2014

madwomenwithdreams
Naprawdę marzę, by zniknęły te wszystkie fałszywe twarze.
— ...

November 27 2014

madwomenwithdreams

November 20 2014

madwomenwithdreams
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaanybreath anybreath
madwomenwithdreams
Reposted frommy-life my-life viaanybreath anybreath
madwomenwithdreams

November 10 2014

madwomenwithdreams
madwomenwithdreams
Reposted fromprecelka precelka viacelebration celebration
madwomenwithdreams
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacelebration celebration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl